Roofs 4 Energy Partners: uw 100% geautomatiseerd energiemanagement

Energiemanagement

energiemanagement

“key to succes“ van uw energietransitie

Stel u voor, uw bedrijf produceert, verbruikt én verkoopt op de meest voordelige momenten?

Innovatief

Deze datagedreven aansturing is uniek. R4E Partners brengt het elektriciteitsnet in evenwicht en creëert waarde voor zijn klanten door een flexibele aan- en verkoopstrategie.

100% geautomatiseerd

De optimalisatie van uw energiestroom verloopt automatisch. U hoeft dus zelf niets op te volgen of in te schakelen.

Future proof

Door in te zetten op de energietransitie en digitalisering van de energiemarkt. Wordt u
onze volgende Partner?

Hoe werkt energiemanagement?

Roofs 4 Energy Partners hybride installatie verbindt zonnepanelen, batterij, digitale meter en eventueel andere energiebronnen met het elektriciteitsnet. Dankzij onze software waar “real-time data“ en actuele marktdata ons in staat stellen om op het juiste moment te schakelen! Door deze shift u van een loutere energieverbruiker naar een slimme verbruiker en producent in één. Door onze aansturing verkoopt u energie aan een hoge marktprijs en verbruikt u aan een lage marktprijs.

Hoe werkt R4E partners?

Het principe is eenvoudig: Bij een lage of negatieve marktprijs verbruikt u uw eigen opgewekte energie of laden we ‘goedkope’ stroom van het net. Bij een hoge marktprijs leveren we terug aan het net. U verkoopt uw opgewekte energie aan een ‘dure’ prijs.
Zo ontstaat er een tweerichtingscommunicatie in energiehandel. De prijs bepaalt of u zich gedraagt als een verbruiker of een producent van energie.

Wat is de onbalansmarkt?

De onbalansmarkt in België is het mechanisme dat wordt gebruikt om de discrepanties tussen geplande en daadwerkelijke elektriciteitsproductie en -consumptie op het elektriciteitsnet op te lossen. Dit kan gebeuren als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen zoals het uitvallen van een elektriciteitscentrale of onverwacht hogere consumptie. Wanneer deze onbalans optreedt, moet er onmiddellijk elektriciteit worden toegevoegd of afgevoerd om de balans te herstellen.

​​​​​​​Het doel van de onbalansmarkt is om deze onbalans te verminderen en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. In België wordt de onbalansmarkt beheerd door Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Wanneer een onbalans optreedt, kunnen leveranciers van elektriciteit op de onbalansmarkt energie aanbieden of afnemen om de onbalans op het net te compenseren.

De prijs van de onbalansmarkt wordt bepaald op basis van vraag en aanbod en kan aanzienlijk hoger of lager zijn dan de marktprijs voor elektriciteit op normale tijden. Dit kan leiden tot hoge kosten voor energieproducenten en leveranciers die niet in staat zijn om hun productie- en leveringsplannen nauwkeurig af te stemmen op de werkelijke vraag en aanbod.

Het is daarom belangrijk voor energieproducenten en leveranciers om hun productie- en leveringsplannen nauwkeurig af te stemmen op de werkelijke vraag en aanbod om kosten te besparen en om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen.
​​​​​​​
Energieproducenten en -leveranciers kunnen dit doen door het gebruik van prognosetools (forecasting) die de vraag en aanbod van elektriciteit nauwkeurig voorspellen en door het opzetten van flexibiliteitsmechanismen zoals het gebruik van reservecentrales om de onbalans op te vangen. In België is de onbalansmarkt de afgelopen jaren onderworpen aan veranderingen als gevolg van de toenemende integratie van hernieuwbare energiebronnen. Er is bijvoorbeeld een toename van de productie van wind- en zonne-energie, die minder voorspelbaar is dan de productie van conventionele energiebronnen en daarom kan leiden tot een grotere onbalans.

In de kijker

Contacteer ons

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u beroep doen op onze expertise? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij behandelen uw vraag zo snel mogelijk.

Schrijf u hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Bekijk de vorige updates